09221900739 (پشتیبانی 24ساعته)

02166090515

تهران، میدان تیموری،کوچه گلستان،پلاک2، ساختمان دوم پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
09221900739 (پشتیبانی 24ساعته) 02166090515  

فیلتر دستگاه تصفیه هوا

پوشاک ضد تعریق

بادی پوش زنانه ضد تعریق

قیمت اصلی 658,000 تومان بود.قیمت فعلی 598,000 تومان است.
بادی پوش مختص افرادی است که در ناحیه جلویی بدن (شکم و قفسه سینه)  تعریق دارند در ناحیه شکم و قفسه سینه این لباس از کوال فابریک استفاده شده است به گونه ای که عرق را به خود جذب کرده و مانع نشت ان بر روی لباس میشود در قسمت پشت و کمر و زیر بغل تا پهلوهای لباس  برای خنکی بیشتر از پارچه توری اسپیسر استفاده شده است. قابلیت تنفس پذیری بالای این پوشاک باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد. و اما، این پوشاک مناسب چه کسانی نیست؟ این پوشاک برای افرادی که بیش از حد احساس گرما میکنند و میخواهند تمام روز ار این پوشاک استفاده کنند، شاید مناسب نباشد.

بادی پوش مردانه – تن پوش ضد تعریق

قیمت اصلی 658,000 تومان بود.قیمت فعلی 598,000 تومان است.
بادی پوش مختص افرادی است که در ناحیه جلویی بدن (شکم و سینه) دارند در ناحیه  جلوی این لباس از کوال فابریک ضد تعریق استفاده شده است به گونه ای که عرق را به خود جذب کرده و مانع نشت آن بر روی لباس میشود در قسمت پشت و کمر و زیر بغل تا پهلوهای لباس  برای خنکی بیشتر از پارچه توری اسپیسر استفاده شده است. قابلیت تنفس پذیری بالای این زیرپوش  باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از ایجاد شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد. و اما، این پوشاک مناسب چه کسانی نیست؟ این پوشاک برای افرادی که بیش از حد احساس گرما میکنند و میخواهند تمام روز از این مدل پوشاک استفاده کنند، شاید مناسب نباشد.

بک پوش زنانه ضد تعریق

قیمت اصلی 658,000 تومان بود.قیمت فعلی 598,000 تومان است.
بک پوش مختص افرادی است که در ناحیه پشت کمر تعریق دارند در ناحیهپشت کمر این لباس از کوال فابریک استفاده شده به گونه ای که عرق را به خود جذب کرده و مانع نشت ان بر روی لباس میشود در قسمت جلویی آن و زیر بغل تا پهلوها برای خنکی بیشتر از پارچه توری اسپیسر استفاده شده است. قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد. و اما، این پوشاک مناسب چه کسانی نیست؟ این پوشاک برای افرادی که بیش از حد احساس گرما میکنند و همچنین میخواهند در تمام طول روز از این لباس استفاده کنند، شاید مناسب نباشد.

بک پوش مردانه ضد تعریق

قیمت اصلی 658,000 تومان بود.قیمت فعلی 598,000 تومان است.
بک پوش مختص افرادی است که در ناحیه  پشت کمر تعریق دارند در ناحیه پشت کمر این لباس از کوال فابریک استفاده شده است  به گونه ای که عرق را به خود جذب کرده و مانع نشت «ن بر روی لباس میشود. در قسمت جلویی لباس و زیر بغل تا پهلوها برای خنکی بیشتر از پارچه توری اسپیسر استفاده شده است. قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از ایجاد شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.   و اما، این پوشاک مناسب چه کسانی نیست؟ این پوشاک برای افرادی که بیش از حد احساس گرما میکنند و میخواهند در تمام طول روز لباس را بپوشند، شاید مناسب نباشد

تیشرت ضد عرق زنانه

774,000 تومان784,000 تومان
تیشرت ضد تعریق که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است. قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

تیشرت ضد عرق مردانه

قیمت اصلی 844,000 تومان بود.قیمت فعلی 784,000 تومان است.
تیشرت ضد تعریق که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است. قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

زیرپوش ضد بوی عرق زنانه

569,000 تومان579,000 تومان
 • زیرپوش ضد تعریق یک زیرپوش نخی خنک است با این تفاوت که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است.
 • قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند.
 • ممانعت از شوره بر روی لباس
 • برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

زیرپوش ضد بوی عرق مردانه

569,000 تومان579,000 تومان
 • زیرپوش ضد تعریق یک زیرپوش نخی خنک است با این تفاوت که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است.
 • قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند.
 • ممانعت از شوره بر روی لباس
 • برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

زیرپوش ضد عرق زنانه

627,000 تومان637,000 تومان
زیرپوش ضد تعریق یک زیرپوش نخی خنک است با این تفاوت که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است. قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

زیرپوش ضد عرق مردانه

627,000 تومان637,000 تومان
زیرپوش ضد تعریق یک زیرپوش نخی خنک است با این تفاوت که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است. قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند. دارای سوپر جاذب دئودورایزر ضد بوی عرق تولید شده با فناوری SPL کوال فابریک ممانعت از شوره بر روی لباس برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

سایدپوش کوال زنانه ضد تعریق

796,000 تومان806,000 تومان
 • این لباس در قصول گرم سال امکان دم کردن دارد و مناسب بهره وری چند ساعته است (مناسب مهمانی ها و جلسات  چند ساعته).
 • دارای پارچه کوال فابریک(الیاف ضد تعریق).
 • دو طرف زیر بغل به پایین دارای پارچه توری اسپیسر.
 • این لباس مختص افرادی است که در ناحیه جلویی(سینه و شکم) و پشت وکمر تعریق دارند.

سایدپوش مردانه ضد تعریق

قیمت اصلی 846,000 تومان بود.قیمت فعلی 796,000 تومان است.
 • این لباس در فصول گرم امکان دم کردن دارد و مناسب چند ساعت بهره وری می باشد (مناسب مهمانی ها و جلسات چند ساعته).
 • دارای پارچه کوال فابریک(الیاف ضد تعریق).
 • دو طرف زیر بغل به پایین دارای پارچه توری اسپیسر.
 • این لباس مختص افرادی است که در ناحیه جلویی(سینه و شکم) و پشت وکمر تعریق دارند.

کوال فول زنانه ضد تعریق

856,000 تومان896,000 تومان
 • این لباس امکان دم کردن دارد و برای استفاده محدودو چند ساعته مناسب می باشد (مناسب مهمانی ها و جلسات چند ساعته).
 • دارای پارچه کوال فابریک(الیاف ضد تعریق)
 • مختص افراد هایپرهیدروزیس
 • دوخت شده به صورت از زیربغل آستین تا کمر یک راست و بدون هیچ برشی

کوال فول مردانه ضد تعریق

884,000 تومان898,000 تومان
 • این لباس امکان دم کردن دارد و فقط مناسب استفاده محدود و چند ساعته است (مناسب مهمانی ها و جلسات چند ساعته).
 • تیشرت ضد تعریق که در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد و ضد تعریق است.
 • قابلیت تنفس پذیری بالا که باعث میشود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند.
 • ممانعت از شوره بر روی لباس
 • برای شستشو نیز همانند یک لباس میتوان از ماشین لباسشویی استفاده کرد و یا با دست در آب سرد و یا گرم شستشو داد.

لباس ضد بوی سیگار زنانه

قیمت اصلی 742,000 تومان بود.قیمت فعلی 627,000 تومان است.
این لباس مناسب چه کسانی است؟ افرادی که با بوی سیگار بر روی لباس خود مشکل دارند افرادی که اطرافیانشان مدام بوی سیگار را گوشزد میکنند افرادی که به بوی مام و یا خوشبوکننده آلرژی دارند.

لباس ضد بوی سیگار مردانه

قیمت اصلی 742,000 تومان بود.قیمت فعلی 627,000 تومان است.
این لباس مناسب چه کسانی است؟ افرادی که با بوی سیگار بر روی لباس خود مشکل دارند افرادی که اطرافیانشان مدام بوی سیگار را گوشزد میکنند افرادی که به بوی مام و یا خوشبوکننده آلرژی دارند.

لباس ضد بوی عرق زنانه

قیمت اصلی 742,000 تومان بود.قیمت فعلی 627,000 تومان است.
این لباس مناسب چه کسانی است؟ افرادی که با بوی عرق بر روی لباس خود مشکل دارند افراد ورزشکار، مناسب برای باشگاه افرادی که به بوی مام و یا خوشبوکننده آلرژی دارند.

لباس ضد بوی عرق مردانه

قیمت اصلی 742,000 تومان بود.قیمت فعلی 627,000 تومان است.
این لباس مناسب چه کسانی است؟ افرادی که با بوی عرق بر روی لباس خود مشکل دارند افراد ورزشکار، مناسب برای باشگاه افرادی که به بوی مام و یا خوشبوکننده آلرژی دارند.

پوشاک ضد تعریق

پوشاک ضد تعریق نجات دهنده همه ما در فصل های گرم است. گرچه کار بعضی افراد به گونه ای است که باید در همه فصول از این پوشاک خاص استفاده کنند.

اگر فردی هستید که در طول هفته چند باری ورزش می کنید یا روزانه به پیاده روی می روید، حتما با یک مشکل بزرگ، دست و پنجه نرم می کنید و این مشکل، عرق کردن بدن است.

در واقع این ویژگی بدن است که پس از افزایش دما، به شرایط واکنش نشان داده و با استفاده از غده های زیر پوستی، مایعی به نام عرق را به بیرون پوست ترشح می کند. اما این ویژگی بدن شاید کمی برای افراد دردسر ساز باشد. حتما برایتان پیش آمده است که با لباسی سفید یا رنگ روشن به ورزش رفته اید و پس از برگشت، متوجه ایجاد لکه های عرق و بوی بد روی لباس تان شده اید.

در این رابطه پیشنهاد می شوید مطالعه کنید: داروی گیاهی برای عرق نکردن بدن

شما می توانید با استفاده از روش های مختلف، از بو گرفتن بدن جلوگیری کنید؛ مانند استفاده از اسپری های خوش بو کننده یا مام زیر بغل. اما تنها این روش ها نیستند که می توانند از ایجاد لکه یا بوی بد لباس جلوگیری کنند.

امروزه پوشاک جدیدی وارد بازار شده اند که به پوشاک ضد عرق و ضد بو معروف هستند. این پوشاک دارای انواع مختلفی می باشند و از جنس های گوناگونی بهره می برند.

به طور کلی در تولید این پوشاک ضد تعریق از فناوری های بروزی مانند فناوری نانو بهره گرفته شده است که باعث می شود لباس لکه یا بوی بد را به خود نگیرد. در ادامه اطلاعات بیشتری در مورد این نوع پوشاک به شما ارائه خواهیم داد.

به چه پوشاکی، پوشاک ضد تعریق می گویند؟

پوشاک ضد تعریق یا همان پوشاک تنفسی، نوع جدیدی از پوشاک هستند که با استفاده از روش های جدید و مدرن، از تعریق بیش از اندازه بدن جلوگیری می کنند. همین امر باعث شده است تا آقایان برای لباس ورزشی خود به سمت خرید پوشاک ضد عرق آقایان متمایل شوند.

پوشاک تنفسی همانطور که از نامشان پیداست، دارای یک سیستم طراحی می باشند که باعث می شوند بدن به طور کامل قابلیت تنفس را داشته باشد. اگر بدن به طور مداوم و به صورت مناسب، تنفس پوستی خود را انجام دهد، میزان تعریق بدن تا حد زیادی کاهش می یابد. همین امر نیز باعث می شود تا انواع پوشاک ضد تعریق زنانه و مردانه، کمتر در معرض عرق بدن قرار گیرند.

اما این به معنایی نیست که این لباس ها قابلیت کنترل رطوبت بدن را ندارند. بلکه این لباس ها، با جذب رطوبت بدن، از نفوذ آن به بیرون لباس جلوگیری می کنند. این نوع پوشاک ضد تعریق با استفاده از فناوری های بکار رفته در تولید، باعث می شوند تا بدن نیز بوی بد به خود نگیرد و دائما در حال تنفس باشد. اما چرا باید از لباس هایی که قابلیت تنفس دارند استفاده کنیم؟ مزیت اصلی این پوشاک نسبت به پوشاک دیگر چیست؟

چرا باید از لباس هایی که قابلیت تنفس دارند، استفاده کنیم؟

چرا باید از لباس هایی که قابلیت تنفس دارند، استفاده کنیم؟

دلایل زیادی برای استفاده از این پوشاک ضد تعریق وجود دارد. تکنولوژی به کار رفته در تولید این لباس ها، این اجازه را می دهد تا در تمامی شرایط از آن ها استفاده کنید. در ادامه مهم ترین مزیت های پوشاک ضد عرق مردانه و پوشاک ضد عرق بانوان را توضیح خواهیم داد.

لباس عرق گیر مردانه کوال

معمولا کار های مردان سنگین تر از خانم ها است و بنابراین نیاز بیشتری به لباس ها دارند. بنابراین زیرپوش عرق گیر مردانه به صورت خاصی برای جلوگیری از بوی بد عرق مردان طراحی شده است. این لباس با الیاف خاصی تهیه شده است که می تواند عرق بدن را دریافت کرده و بوی بد آن را از بین ببرد. همچنین طراحی آن به گونه ای است که امکان تنفس را برای بدن فراهم می کند و بدن می تواند به راحتی هوای تازه را دریافت کند. پس با این لباس دیگر لازم نیست نگران لک عرق و یا بوی بد آن باشید.

در حین انجام تمرینات ورزشی، دمای بدن خود را با استفاده از پوشاک ضد تعریق کنترل کنید.

یکی از مواردی که ورزش کاران بایستی به آن توجه زیادی داشته باشند لباس ورزشی می باشد.

پوشاک ورزشی نا مناسب، از تنفس پوست بدن جلوگیری کرده و باعث تعریق بیش از اندازه بدن می شود. همچنین این پوشاک ضد تعریق قابلیت جذب رطوبت بدن به خود را ندارند. این دلایل باعث می شوند تا دمای بدن ورزشکار به شدت بالا رفته و در نهایت باعث افت انرژی شود.

اما در صورتی که از یک لباس ورزشی مناسب مانند پوشاک تنفسی استفاده کنند، این مشکلات برای آن ها پیش نخواهند آمد. پوشاک تنفسی با طراحی بروزی که دارند، از تنفس پوست جلوگیری نمی کنند. حتی در صورت عرق کردن بدن نیز رطوبت را به خود جذب کرده تا از ایجاد مشکلاتی که در بالا اشاره کردیم جلوگیری نمایند.

پوشاک ضد تعریق، مناسب افراد با پوست حساس.

برخی از افراد دارای پوستی حساس هستند. یعنی پس از اینکه عرق برای مدتی بر روی پوست و لباسشان باقی می ماند، پوستشان التهاب پیدا کرده و لکه های قرمز رنگی بر روی آن ایجاد می شود.

اگر پوست حساسی دارید و به سلامت و زیبایی پوست خود اهمیت می دهید، استفاده از یک لباس ضد تعریق می تواند از رخ دادن همچین اتفاقاتی جلوگیری کند.

بافت پوشاک ضد عرق و ضد بو به گونه ای است که به پوست بدن مخصوصا بدن افرادی که پوست حساسی دارند، آسیب نمی زند و از التهاب ناشی از عرق کردن پوست، تا حد امکان جلوگیری می کند.

کاهش بوی بد بدن با استفاده از پوشاک ضد تعریق و ضد بو.

بوی بد بدن، یکی از مشکلاتی است که همیشه اغلب افراد مخصوصا آقایان از آن رنج می برند. مخصوصا زمانی که افراد ورزش می کنند بدن آن ها بیشتر تعریق کرده و بوی بد بیشتری به خود می گیرد که خود فرد و اطرافیانش را آزار می دهد.

استفاده از لباس های ضد تعریق باعث می شود تا به هنگام ورزش، پوست فرد بیشتر تنفس کرده و کمتر عرق کند. تعریق کمتر به معنای بوی بد کمتر است. یعنی هر چه بدن کمتر عرق کند، کمتر بوی بد به خود می گیرد.

این مزیت موجود در انواع پوشاک ضد تعریق زنانه و مردانه، یکی از بهترین ویژگی های آن ها می باشد که باعث شده تا این محصولات بیشتر و بیشتر بین افراد محبوب شوند.

انواع پارچه های ضد عرق و بو

انواع پارچه های ضد عرق و بو

حتما قبل از خرید پوشاک ضد تعریق زنانه و مردانه، به نوع پارچه توجه کنید. یکی از فاکتور های مهم برای خرید لباس های ضد تعریق، پارچه آن است.

به طور کلی پارچه های ضد تعریق که در این پوشاک استفاده می شوند، به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

 • پنبه
 • کتان
 • بامبو

هر سه مورد از این پارچه ها دارای مزایای مختلفی می باشند. برای بررسی بیشتر مزایای این لباس ها، دیگر مقالات ما را دنبال کنید.

لباس نخی یا پنبه؟ کدام خاصیت پوشاک ضد تعریق بیشتری دارد؟

هر کدام از این متریال ها، ویژگی های خاص خود را دارند. به طور مثال لباس هایی با پارچه های نخی، بسیار سبک می باشند و همین دلیل باعث می شوند تا بدن کمتر عرق کند.

در سمت دیگر، لباس های پنبه ای نیز به دلیل جنس نرمی که دارند، تمامی رطوبت بدن را به خود جذب کرده و از گرفتن بوی بد یا التهاب پوست، جلوگیری می کنند. شما می توانید بسته به نیاز خود یکی از این لباس ها را انتخاب کرده و از آن بهره ببرید.

خرید انواع پوشاک ضد عرق مردانه و زنانه

اگر قصد خرید این پوشاک ضد تعریق را دارید، حتما از مراکز معتبر، خرید خود را انجام دهید. زیرا علاوه بر قیمت، بایستی از کیفیت و جنس لباس ضد تعریق نیز مطمئن باشید.

ممکن است برخی از فروشنده ها، لباس های معمولی را به جای لباس های ضد عرق جا بزنند و سر شما را کلاه بگذارند. به همین دلیل تا حد امکان از برند های معتبر خرید خود را انجام دهید تا هم از قیمت محصول مطمئن باشید و هم بهترین کیفیت را خریداری کنید.

تیشرت ضد عرق

تیشرت ضد تعریق

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که در یک روز آفتابی با تیشرتی روشن (سفید رنگ)، برای پیاده روی به بیرون رفته باشید.

ممکن است پس از این که از پیاده روی برگشته اید، نگاهی به لباس تان انداخته و متوجه این موضوع شوید که لکه های بسیاری از عرق، ظاهر لباس شما را خراب کرده اند.

ممکن است میزان این لکه ها زیاد باشد که نیاز داشته باشید لباس خود را در ماشین لباسشویی قرار دهید و آن را بشویید. اما قاعدتا شستشوی زیاد لباس می تواند به بافت آن آسیب بزند و لباس شما را مانند روز اول نکند.

این بد ترین تجربه ای است که افراد هنگام خریدن یک تیشرت یا لباس سفید آن را تجربه می کنند. اما اگر لباس تان هیچ وقت لکه عرق به خود نگیرد چه؟ ممکن است به این فکر کرده باشید که عالی میشد که لباس شما ضد عرق می بود تا هیچ وقت مجبور نباشید به خاطر لکه های عرق آن را بشورید.

امروز در این متن قصد داریم تا شما را با جدید ترین نوع تیشرت آشنا کنیم. تیشرت ضد عرق ( تیشرت نانو ضد عرق ) که هیچ وقت لکه عرق را به خود نمی گیرد.

تیشرت ضد تعریق چه نوع تیشرتی است؟

همانطور که گفتیم، تیشرت های ضد تعریق، نوع جدیدی از تیشرت هایی هستند که با فناوری نانو طراحی و ساخته می شوند.

کارایی این تیشرت عرق گیر به گونه ای است که مانند یک پد ضد عرق عمل می کند. به گونه ای که با انجام دو عمل زیر، بدن را در شرایط ایده آل قرار می دهند و از تعریق بدن جلوگیری می کنند. این شرایط عبارتند از:

 • به حداقل رساندن تعریق توسط خنک نگه داشتن بدن
 • جلوگیری از نفوذ کردن عرق به لباس بیرونی

این لباس طوری عمل می کند که قابلیت تنفس را تا حدودی به صفر می رساند. به همین ترتیب از عرق کردن بدن جلوگیری نمی کند، بلکه پس از تعریق، رطوبت بدن دفع می گردد یا جذب پارچه تیشرت نانو ضد عرق می شود. فناوری استفاده شده در تولید این تیشرت به گونه ای است که از ایجاد بوی بد جلوگیری می کند.

نکات مهم در خرید تیشرت ضد تعریق

نکات مهم در خرید تیشرت ضد تعریق

اگر قصد خرید تیشرت ضد عرق مردانه یا تیشرت ضد تعریق زنانه را دارید، بایستی به دو نکته مهم در هنگام خرید توجه کنید:

قیمت تیشرت نانو ضد عرق

هنگام خرید تیشرت های ضد تعریق باید به این نکته توجه داشته باشید که قیمت این تیشرت ها از تیشرت های معمولی کمی بیشتر است. دلیل این امر نیز منطقی است. زیرا تکنولوژی و فناوری به کار رفته در این تیشرت ها خاص می باشد و عادی است که نسبت به تیشرت های معمولی قیمت بالاتری داشته باشند.

فناوری استفاده شده در تیشرت های ضد تعریق

هنگام خرید تیشرت ضد عرق مردانه و تیشرت ضد عرق بانوان، حتما به فناوری به کار رفته در تولید آن توجه کنید. زیرا در برخی از مدل ها تنها برای زیر بغل های تیشرت از فناوری ضد تعریق استفاده شده است. همچنین فناوری به کار برده شده توسط تولید کننده های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

ویژگی های تیشرت ضد تعریق

تیشرت های ضد تعریق از ویژگی های خاص و بی نظیری برخوردارند که باعث شده در میان افراد به محبوبیت بالایی دست پیدا کنند. این ویژگی ها عبارتند از:

فناوری ضد تعریق

این ویژگی در بین تمامی تیشرت های ضد تعریق مشترک است. همانطور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، این ویژگی جلوی تعریق بدن را نمی گیرد بلکه با جذب رطوبت، از نفوذ رطوبت به لباس های بیرونی جلوگیری می کند و با استفاده از فناوری به کار رفته در بافت تیشرت، از گرفتن بوی بد جلوگیری می نماید. در بیشتر موارد این زیر پیراهن ها با یک لایه محافظ، طراحی شده است.

کیفیت پارچه

ویژگی مهم هر تیشرتی، کیفیت پارچه بکار رفته در تولید آن است. این عامل نقش مهمی در عملکرد لباس نیز دارد. پارچه با کیفیتی که در پوشاک ضد تعریق زنانه و مردانه به کار می رود دارای ویژگی های زیر است:

 • راحتی
 • دوام بالا
 • دارای قابلیت تنفس

همچنین پارچه استفاده شده در این تیشرت، دامنه حرکتی زیادی دارد. علاوه بر این از قابلیت کشسانی بالایی بهره می برد تا تمامی نقاط بدن را پوشش دهد.

طراحی مناسب

شاید فکر کنید که این تیشرت ها از لحاظ طراحی دارای محدودیت هستند و تنها در مدل های اندکی ارائه می شوند. اما کاملا در اشتباه هستید. این تیشرت ها دارای تنوع بالایی در طراحی می باشند و تمامی سلیقه ها را در بر می گیرند.

در انتخاب طرح پوشاک ضد تعریق مردانه و پوشاک ضد تعریق بانوان، باید برخی از موارد را در نظر بگیرید. این موارد عبارتند از:

 • شکل تیشرت (نوع برش)
 • طول تیشرت (زیر پیراهن)

می توانید با بررسی مدل های مختلف، نوعی که تناسب بیشتری با پوشش شما دارد و از روی لباس بیرونی شما معلوم نمی شود را انتخاب کرده و خریداری نمایید.

سایز بندی های متنوع

همانطور که اشاره کردیم این تیشرت ها دارای محدودیت مدل و طراحی نمی باشند. این مورد برای سایز بندی های این لباس نیز صدق می کند. می توانید به راحتی هر سایزی که متناسب با بدن خودتان است را خریداری کنید و از فیت بودن آن مطمئن باشید.

انتخاب پوشاک ضد تعریق عرق گیر به عنوان زیر پوش می تواند تا حد زیادی به استایل شخصی شما بستگی داشته باشد. برای سهولت در انتخاب حتما به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • روزانه چه نوع لباسی می پوشید؟
 • لباس اداریتان چگونه است؟
 • در چه مواقعی بیشتر به یک لباس ضد عرق نیازمند هستید؟
 • پیراهن هایی که می پوشید، تنگ است یا گشاد؟
 • اندازه و فرم بدن تان چگونه است؟

رنگ و برش

طراحی و رنگ بندی این پوشاک ضد تعریق به گونه ای است که به طور کامل از نفوذ عرق به لباس های بیرونی شما جلوگیری می کند و رنگ تقریبا نامرئی آن باعث شده تا از بیرون لباس هایتان دیده نشود.

خرید انواع تیشرت ضد عرق

اگر قصد خرید تیشرت ضد عرق زنانه و مردانه (تیشرت نانو ضد عرق) را دارید، بایستی به یکی از معتبر ترین مراکز خرید تیشرت ضد تعریق مراجعه کنید.

سعی کنید از برند های معتبر خرید خود را انجام دهید؛ فناوری استفاده شده در این لباس ها بسیار خاص می باشد و ممکن است برخی از فروشنده ها، تیشرت معمولی را به عنوان تیشرت نانو ضد تعریق جا بزنند و در آخر کسی که اینجا ضرر می کند شما باشید.

همچنین در هنگام خرید پوشاک ضد تعریق حتما به نکاتی که در بخش های بالایی اشاره کردیم توجه کنید. درست است که قیمت این تیشرت ها از تیشرت های معمولی کمی بیشتر می باشد، اما صرفا قیمت بالا به معنای کیفیت بالای لباس نیست. در نتیجه اگر می خواهید تیشرت ضد تعریق را با قیمت بالا خریداری نمایید، حتما از معتبر بودن برند مطمئن شوید تا از کیفیت محصول ضرر نکنید.

خواص زیرپوش نانو

زیر پوش ضد عرق نانو

اگر به دنبال خوب به نظر رسیدن و احساس خوب داشتن، به طور هم زمان هستید، جای درستی آمده اید.

خیلی از افراد از اینکه عرق می کنند هم کلافه می شوند و هم از اینکه لکه های عرق بر روی لباس نمایان می شوند، احساس خوبی نخواهند داشت.

برخی از افراد از انواع زیرپوش ضد عرق استفاده می کنند، اما احساس خفگی به آن ها دست می دهد. باید از نوعی زیرپوش ضد تعریق استفاده کرد که دارای استانداردهای لازم باشند.

اگر در هنگام خرید این گونه زیرپوش ها، توجه لازم را داشته باشید، با این مشکل مواجه نخواهید شد.

زیرپوش ضد عرق معمولا توسط فناوری نانو تهیه می شود و به همین دلیل برخی به آن، زیرپوش ضد عرق نانو نیز می گویند.

دلایل استفاده از زیرپوش ضد عرق

دلایل استفاده از زیرپوش ضد عرق چیست؟

خوب بیایید در این جا با دلایل استفاده از زیرپوش ضد عرق آشنا شویم. حتما در یک روز کاری گرم به جلسه رفته اید و از این که لکه عرق روی لباستان مخصوصا زیر بغل هایتان افتاده، احساس خوبی نداشته اید.

هر چقدر هم که فرد مرتبی باشید با گرمی هوا و عرق کردن کاری از دستتان بر نمی آید. شاید هم به یک مهمانی رفته اید و در طول مهمانی عرق کرده و اذیت شده اید.

خوب شاید هم روزهای تعطیل دلتان می خواهد بدوید و چون لباس هایتان خیس عرق می شود، پس از ایستادن، باد به لباس هایتان می خورد و احساس سرما می کنید، پشیمان می شوید.

چاره کار پیش ما است. به دنیای تکنولوژی لباس زیر خوش آمدید. راه حل اصلی، خرید انواع زیرپوش ضد عرق است.

زیرپوش ضد عرق چگونه موجب رضایت افراد می شود؟

زیر پوش ضد تعریق دارای انواع مختلفی است مدل کوال آن، به صورت زیر عمل می کند:

 • سمت داخلی این نوع زیرپوش آب دوست بوده، عرق را از بدن گرفته و به خود جذب می کند.
 • سمت بیرونی لباس توسط تکنولوژی نانو، آب گریز بوده و این گونه مانع نشت عرق می شود؛ و رد عرق بر روی لباس نمایان نمی شود.
 • این گونه لباس ها به راحتی به بخار آب و هوا اجازه عبور می دهند، از این رو فرد احساس دم کردن نمی کند و بسیار خنک است.
 • این محصول دارای گواهینامه نانو مقیاس و تأییدیه دانش بنیان است.

خواص زیرپوش ضد عرق

آشنایی با خواص و مزایای خرید انواع زیرپوش ضد تعریق

سبک زندگی بشر با سرعت بالایی تغییر کرده و به راحتی عادت کرده است. تکنولوژی نانو نیز به خدمت بشر آمده و با تولید انواع زیر پوش ضد عرق راحتی بیشتر را برای افراد به همراه آورده است. این راحتی همراه با ایمنی و زیبایی است. در ادامه این بخش به مزیت های اصلی زیرپوش ضد عرق مردانه و زیرپوش ضد عرق بانوان می پردازیم.

 • خاصیت ضد باکتریایی

در برخی موقعیت ها، یا بهتر است بگوییم در موقعیت های مساعد برای رشد میکروارگانیسم ها، انواع متعددی از آن ها، مانند قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها بر روی سطح لباس جمع می شوند، همچنین تعداد آن ها بر اثر تماس بدن نیز افزایش می یابند. بر اثر افزایش این تماس، امکان ایجاد لکه، تغییر رنگ لباس و حتی ایجاد بوی نامطبوع وجود دارد.

طبق آخرین تحقیقات، این نوع میکروارگانیسم ها در برخی از محیط ها می توانند بیش از نود روز روی پارچه زنده بمانند. با خود فکر کنید و ببینید چقدر می توانید حامل باکتری و ویروس باشید.

تغییر سطح پارچه ها، ویژگی های جدیدی به پارچه ها می بخشند که نرمی و قدرت مکانیکی را حفظ می کنند. اخیرا تکمیل روال ضد میکروبی پارچه ها، به صنایع مختلف از جمله صنایع پوشاک راه پیدا کرده است. برای این منظور، عوامل ضد میکروبی مختلف و مناسبی برای استفاده در لباس های زیر از جمله زیرپوش ضد تعریق کاربرد دارد.

این محصولات ضد میکروبی از نظر تکنیک استفاده، سودمندی، ترکیب شیمیایی، پیامد بر محیط زیست و قیمت متفاوت هستند. نوع نانو استفاده شده در تهیه زیرپوش ضد عرق کوال، از افزایش و پیشرفت قارچ ها و باکتری هایی که موجب عفونت، بوی بد، زخم و خارش می شوند، جلوگیری می کند.

به طور کلی می توان گفت زیرپوش ضد عرق نانو با پوشش ضد میکروبی یک امر حیاتی محسوب می شود. به طوری که فرد مصرف کننده را در برابر سیستم های بیماری زا محافظت کرده و همچنین از تکثیر میکروارگانیسم هایی که موجب بوی بد می شوند نیز جلوگیری می کند. تحمل فرایند شستشو را بالا برده و در نتیجه از پوسیدگی پارچه لباس ها نیز جلوگیری می کند.

2- خاصیت محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش

آیا تا به حال از طریق تیشرت و زیرپوش دچار آفتاب سوختگی شده اید؟

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم یا اکسید روی در منسوجاتی مانند زیرپوش ضد عرق ادغام می شوند تا از پوشاک و پوست شما در برابر آسیب های خورشید محافظت کنند. هر دو ذره، نور فرابنفش را در نور خورشید پراکنده می کنند و این کار را به عنوان نانو ذرات، مؤثرتر از ذرات بزرگ تر انجام می دهند. این فناوری بیشتر در پارچه های پنبه ای که برای لباس زیر استفاده می شوند، کاربرد دارد.

3- خاصیت ضد الکتریسیته ساکن یا ذرات آنتی استاتیک

برخی از پارچه ها به ویژه پارچه های ساخته شده با مواد مصنوعی مانند پلی استر و نایلون، به جمع آوری بار ساکن تمایل دارند.

برخی از لباس ها و روسری ها، موی بدنتان را سیخ می کنند. خوب راه حل، استفاده از نانو ذراتی بوده که رسانای الکتریسیته هستند، مانند اکسید روی، اکسید قلع یا دی اکسید تیتانیوم؛ این مواد به پراکندگی بار الکتریکی کمک می کنند.

در حال حاضر، انواع پوشاک از جمله لباس زیر و جوراب دارای فناوری نانو، عمدتا از پارچه های استانداردی ساخته می شوند که روی آن ها پوشش نانو اعمال شده است. جالب است بدانید در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت استفاده از نانو الیاف در صنعت پارچه و پوشاک خواهید بود. این نانو ذرات ها و نانو رشته ها به بخش جدایی ناپذیر صنعت پوشاک تبدیل می شوند.

به طور مثال دوره جدیدی از پارچه های هوشمند برای طراحی انواع زیرپوش ضد عرق استفاده می شوند که به طور خودکار، به بدن و محیط اطراف شما پاسخ صحیح می دهند. اگر هوا گرم باشد به صورت ضد عرق عمل کرده و اگر هوا سرد باشد به صورت گرم کن عمل می کنند. منتظر چنین فناوری باشید.

4- سیلیس برای ضد آب بودن و مقاومت در برابر لکه

نانو ذرات سیلیس که در بافت پارچه هایی مانند زیرپوش ضد عرق گنجانده می شوند، پوششی ایجاد می کنند که آب و مایعات لکه زا را دفع می کنند.

زاویه و زبری پوشش سیلیکا، کشش سطحی کافی ایجاد می کنند تا اطمینان حاصل شود که مایعات به جای چسبیدن به پارچه، دانه هایی را تشکیل می دهند که از روی پارچه می غلتند. این خاصیت یکی از مهم ترین خاصیت های لایه بیرونی انواع زیر پوش ضد تعریق از جمله زیرپوش ضد تعریق کوال است.

سیلیس برای ضد آب بودن و مقاومت در برابر لکه

5- خاصیت مقاومت در برابر چروک

مواد نانو استفاده شده در بسیاری از پارچه ها برای افزایش مقاومت در برابر چین و چروک مؤثر است. از نانو سیلیس برای بازیابی چروکیدگی ابریشم و پنبه استفاده می شود.

با توجه به اینکه معمولا جنس انواع زیرپوش ضد عرق از پنبه است. استفاده از فناوری نانو موجب می شود از چروک شدن زیرپوش نیز جلوگیری شود.

6- جلوگیری از تغییر رنگ

با توجه به اینکه فناوری نانو استفاده شده در زیرپوش ضد عرق موجب جلوگیری از نشت آب عرق به قسمت خارجی زیرپوش می شود، در نتیجه در قسمت خارجی جای هیچ لکه، زردی یا تغییر رنگی دیده نمی شود.

این گونه هنگام عوض کردن پیراهن رویی خود در نزد دیگران خجل زده نمی شوید.

از طرف دیگر این نوع زیرپوش ضد تعریق به قدری خوش فرم روی بدن قرار می گیرد، به راحتی می توانید در منزل به عنوان تیشرت از آن استفاده کنید.

دسته بندی زیرپوش ضد عرق

حالا که با مزیت ها و خواص خرید زیرپوش ضد عرق زنانه و مردانه آشنا شدید، در این قسمت به دسته بندی چند نمونه پر فروش آن ها در فروشگاه کوال می پردازیم:

 • زیرپوش ضد عرق مردانه

زمانی که زیرپوش ضد تعریق مردانه کوال را لمس می کنید با یک جنس نخی خنک روبرو می شوید که در ظاهر تفاوت چندانی با زیرپوش های معمولی ندارند؛ اما دارای تفاوت های اساسی با زیرپوش های معمولی هستند.

زیر بغل این نوع زیرپوش مردانه، کوال فابریک طراحی شده که ضد تعریق است.

قابلیت تنفس پذیری بالایی که دارد، موجب می شود هوا از لباس جریان داشته باشد و بدن دم نکند.

از طرف دیگر با خاصیت سوپر جاذب دئودورایزری که دارد ضد بوی بد عرق عمل می کند. از شوره لباس جلوگیری کرده و قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی و به صورت دستی را دارد.

 • زیرپوش ضد تعریق زنانه

زیرپوش ضد عرق زنانه کوال از جنس نخ خنک بوده که در زیر بغل خود، هیچ گاه احساس تعریق نمی کنید.

این احساس تعریق نکردن، به علت وجود کوال فابریک در زیربغل این نوع زیرپوش است.

با پوشیدن این نوع زیرپوش نانو، هیچ گاه بدن شما دم نمی کند، زیرا قابلیت تنفس پذیری بالایی داشته و در نتیجه هوا از لباس در جریان است.

از شوره، بوی بد و تغییر رنگ زیرپوش جلوگیری می کند. می توانید با آب گرم یا سرد با دست و یا ماشین لباسشویی، آن را شستشو دهید بدون اینکه تغییری در ظاهرش ببینید.

 • عرقگیر زنانه کوال

لباس عرقگیر زنانه از سری زیرپوش های ضد عرق بوده که در آن احساس دم کردن، نمی کنید.

از طرف دیگر طراحی منحصر به فرد آن که به صورت توری بوده و در عین حال در زیر بغل آن کوال فابریک وجود دارد، بسیار قابلیت تنفس داشته و هوا به راحتی در جریان است.

این نوع عرقگیر برای افرادی بیشتر مناسب بوده که زیر بغلشان زیاد عرق می کند. با این حال تمام خاصیت ها و مزیت هایی که زیرپوش ضد عرق کوال دارد را دارا است.

 • عرقگیر مردانه کوال

لباس عرقگیر مردانه کوال از سری زیرپوش های ضد تعریق بوده که به صورت توری با زیربغل کوال فابریک طراحی شده است.

این گونه طراحی موجب رد و بدل شدن آزادانه هوا شده و در نتیجه احساس خوشایندی خواهید داشت و احساس می کنید که پوست بدنتان به راحتی تنفس می کند.

این نوع زیرپوش برای همه افراد از جمله افرادی که زیر بغلشان زیاد عرق می کند، طراحی شده است. کافی است یک بار امتحان کنید.

عرقگیر مردانه کوال

زیر پوش ضد تعریق

با خرید زیرپوش ضد عرق زنانه و همچنین خرید زیرپوش ضد عرق مردانه کوال، می توانید از خواص منحصر به فرد آن ها بهره مند شوید.هدف استفاده از این نوع زیرپوش ها علاوه بر خوب به نظر رسیدن، احساس خوب داشتن نیز هست.

این نوع زیرپوش ها علاوه بر این که ضد عرق بوده، با طراحی که دارند به راحتی استفاده می شوند.با چسبیدن به بدن، موجب ماساژ عضلات شده و از آن ها حمایت می کنند و در نتیجه جریان خون را بهبود می بخشند. شما را خنک و خشک نگه می دارند.

کافی است یک بار از این محصولات ضد عرق خریداری و استفاده کنید، متوجه تفاوت خواهید شد. این نوع زیرپوش ضد تعریق برای استفاده روزانه طراحی شده اند. برای همه فصول به خصوص فصل گرما قابل استفاده هستند. همچنین این نوع زیرپوش ها برای افرادی که در مناطق مرطوب مانند شمال کشورمان زندگی می کنند، بسیار توصیه می شود. از طرف دیگر برای افرادی که زیاد عرق می کنند و با نام سوپرهایپرهیدروزیس شناخته می شوند، نیز توصیه می شود.

لباس ضد بو

لباس نانو ضد عرق

لباس نانو که به لباس ضد بو یا ضد کثیفی نیز معروف است، نوعی لباس است که پارچه آن توسط فناوری نانو تولید می شود. شاید برایتان سوال باشد که پارچه لباس نانو چه تفاوتی با پارچه لباس معمولی دارد؟ در پارچه های معمولی بین هر گره موجود در پارچه با گره مجاور، فضای کوچکی وجود دارد که آب و انواع آلودگی می توانند از این فضا عبور کنند.

اما در لباس های نانو تعداد گره های پارچه بیشتر خواهد بود. در نتیجه مقاومت پارچه در برابر انواع آلودگی ها، آب و بو افزایش می یابد. در ادامه اطلاعات بیشتری درمورد لباس های ضد بو به شما ارائه خواهیم داد.

لباس ضد بوی سیگار

از بین بردن بوی سیگار از لباس، چالشی است که بسیاری از افراد را به خود درگیر می کند. به طوری که امروزه یکی از پرتکرارترین سوالات این است که چگونه سیگار بکشیم و بو نگیریم؟

یا اینکه بوی سیگار تا چند ساعت می ماند؟ می توان گفت بهترین راه حل برای این مسئله، استفاده از لباس ضد بو است.

این لباس ها که با فناوری نانو تهیه شده اند، تنفس و رشد قارچ ها و باکتری هایی که روی سطح پارچه قرار می گیرند را مهار کرده و جلوی رشد و نمو آنها را می گیرند. در نتیجه این ذرات قادر به ایجاد بوی بد روی لباس نخواهند بود.

چگونه سیگار بکشیم و بو نگیریم

چگونه سیگار بکشیم و بو نگیریم؟

بوی سیگار برای خود فرد و دیگران بسیار آزاد دهنده خواهد بود.

البته ممکن است افرادی که سیگار می کشند به دلیل مجاورت و تماس مداوم با این بو به آن عادت کرده باشند؛ اما قطعا بوی سیگار برای اطرافیان آنها بسیار ناخوشایند خواهد بود.

مهم ترین عامل در باقی ماندن بوی سیگار، لباس فرد است. اما بهترین راه برای از بین بردن بوی سیگار از روی لباس چیست؟

قطعا بهترین راه حل می تواند جلوگیری از بو گرفتن لباس و استفاده از لباس ضد بو باشد!

استفاده از لباس های تولید شده با فناوری نانو باعث می شود تا لباس شما به هیچ وجه به بوهای ناخوشایند از جمله بوی سیگار آلوده نشود. به این ترتیب دیگر نگران بو گرفتن لباس خود نخواهید بود.

اسپری ضد بوی سیگار

امروزه استفاده از نوعی اسپری ضد بوی سیگار که توسط فناوری نانو تولید می شود، به طور گسترده رواج یافته است. این اسپری بوی بد انواع سیگار، قلیان، پیپ و سایر دخانیات و مواد بدبو را به خود جذب و از بین می برد.

در نتیجه محیط اتاق، ماشین و لباسی که به بوی سیگار آلوده شده، به خوبی پاکسازی می شود.

برای استفاده از این محصول کافیست چند مرتبه و در چند نقطه مختلف از محیط آلوده به بوی سیگار، آن را اسپری نمایید تا در کمترین زمان ممکن بوی نامطبوع را از بین برود.

مزیت های لباس نانو

لباس های نانو علاوه بر ویژگی ضد بو بودن، دارای مزایای دیگری نیز هستند.

این ویژگی ها چنان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته اند که عرضه و تقاضای لباس های نانو را به حد بالایی رسانده اند. در ادامه به توضیح این ویژگی ها می پردازیم:

 • لباس های نانو علاوه بر اینکه محافظ خوبی در برابر بوی بد هستند، در برابر آب نیز مقاوم می باشند. همچنین الیاف نانو به گونه ای طراحی شده اند که از نشستن گرد و غبار روی لباس جلوگیری می کنند.
 • از دیگر ویژگی های قابل توجه لباس نانو، ضد چروک بودن آن است. پارچه به کار رفته در این لباس ها مانند پارچه های معمولی چروک نمی شود. در نتیجه هیچ گاه نیازی به اتو زدن لباس های نانو نخواهید داشت.
 • پارچه های نانو خاصیت آنتی باکتریال و ضد میکروبی دارند. به همین علت در برابر آلودگی ها مقاوم هستند.
 • ویژگی دیگر لباس های نانو ضد الکتریسیته بودن است. این لباس ها همچنین در برابر آتش سوزی نیز مقاوم بوده و دچار حریق نمی شوند.
 • بالا بودن طول عمر لباس های نانو یکی دیگر از این مزیت هاست. زیرا مهم ترین عامل اصلی پوسیدگی تار و پود لباس شستشوی مکرر است و لباس های نانو مانند سایر لباس ها نیاز به شسته شدن ندارند.

لباس قابل تنفس با فناوری نانو

لباس های قابل تنفس با فناوری نانو

بسیاری از کارخانجات نساجی با استفاده از پلیمرهایی مانند فنیل فرمالوئید در تولید الیاف و لباس های ضد آب، موجب می شدند که نتوان به راحتی از این لباس ها برای پوشیدن استفاده کرد.

چون زمانی که پوشش پلیمری روی پارچه ایجاد می شود، امکان تنفس و تهویه هوا در الیاف لباس از بین خواهد رفت و در فرد احساس ناخوشایندی به وجود خواهد آمد.

اما امروزه به وسیله فناوری نانو، می توان پارچه هایی با قابلیت تنفس و جابجایی هوا تولید کرد.

همچنین استفاده از فناوری نانو در تولید پارچه های پلی استری و نایلونی، خروج رطوبت را از این پارچه ها میسر می سازد.

قیمت لباس ضد بو

شاید تصور کنید که با وجود چنین مزایایی، لباس های نانو قیمت بسیار بالاتری نسبت به لباس های معمولی داشته باشند.

اما واقعیت این است که علت برتری لباس نانو، نه به علت مواد اولیه متفاوت، بلکه به دلیل تکنولوژی پیچیده تری است که در تولید آن به کار گرفته می شود.

در نتیجه، قیمت لباس ضد بوی نانو با قیمت سایر لباس ها تفاوت چندان چشمگیری نداشته و ممکن است تا 30 درصد نسبت به آنها گران تر باشد.

البته لباس های نانو از طول عمر بسیار بالایی برخوردار بوده و مقاومت بالایی در برابر شستشو دارند. از این رو، می توان گفت استفاده از آنها در درازمدت صرفه اقتصادی نیز دارد.

طی سال های اخیر شاهد پیشرفت های زیادی در حوزه فناوری نانو بوده ایم. لباس های تهیه شده با فناوری نانو، که به “لباس ضد بو” نیز شهرت دارند، یکی از پرطرفدارترین دستاوردهای نانو فناوری می باشند.

مهم ترین قابلیت

این لباس ها مقاومت آنها در برابر آلودگی و بوی بد است. بر روی الیاف این پارچه ها موادی قرار دارند که قادر به جذب و حذف بوی نامطبوع می باشند.

این بوی نامطبوع می تواند شامل بوی عرق، بوی سیگار و یا هر بوی ناخوشایند دیگری باشد. از این رو، این لباس بر نمی گیرد. همچنین این محصول دارای گواهی نانو مقیاس و تاییدیه دانش بنیان می باشد.

شما به عنوان کسی که قصد خرید لباس عرق گیر دارید؟ آیا در رابطه با این لباس و مشخصات آن چیزی می دانید؟ لباس های عرق گیر چه مزایایی دارند و به چه روشی می توانید آنها را به قیمت ارزان تهیه کنید؟

افرادی که به دلیل مشکلات بسیار زیاد دائماً تعریق می کنند برای آن ها خرید لباس عرقگیر توصیه میشود. حال اینکه سایت کوال به عنوان یک سایت حرفه‌ای و معتبر در ادامه توضیحات کامل تری را برای تجربه خرید اقتصادی در اختیار شما کاربران عزیز قرار می دهد.

خلاص شدن از عرق و بوی بد آن با لباس عرقگیر

بسیاری از افراد به صورت ارثی یا به دلیل برخی از بیماریها دائماً تعریق می‌کنند. حال اینکه این عرق کردن تنها مربوط به فواصل گرم سال نیست بلکه در تمامی فواصل این دسته از افراد حال به دلیل استرس، مشکلات هورمونی، ژنتیکی و غیره به شدت تعریف خواهند کرد. این افراد می‌توانند از لباس های مخصوص ضد تعریق استفاده کنند.

لباس عرقگیر

لباس عرقگیر شامل لباس هایی است که با استفاده از الیاف طبیعی به تولید می‌رسد. در واقع این لباس ها مجهز به پدهای عرق گیری هستند که مشابه پارچه و توسط کش یا چسب در قسمتهای مخصوصی دوخته می‌شوند. این پدها از نفوذ عرق لباس جلوگیری خواهند کرد؛ در نتیجه جذب عرق باعث ایجاد لکه و بوی بد خواهد شد.

این پدها بسیار سبک هستند و قطعاً قابل رویت نیز نخواهند بود. ناگفته نماند که لباس ضد تعریق به راحتی شستشو داده میشود و پس از شستشو دادن هرگز خاصیت جذب عرق و از بین بردن بوی نامطبوع در این لباسها از بین نمی رود.

لباس های ضد عرق اامروزهسطح فروش بسیار بالایی دارند: چرا که خیس شدن لباس و ایجاد بوی بد پس از تعریق بسیار آزاردهنده است. همچنین این مشکلات باعث کاهش اعتماد به نفس افراد می شود. پس برای خلاص شدن از نمایان شدن تعریق و بوی نامطبوع آن می توانید از این لباس های مخصوص استفاده کنید.

بیشتر بدانید : خرید با کیفیت ترین و بهترین پد های ضد تعریق

در واقع این لباس ها مجهز به لایه‌های محافظی هستند که از الیاف ۱۰۰% پنبه به تولید می رسند. در نتیجه این الیاف طبیعی باعث خنک بودن و ضد حساسیت بودن این لباسها خواهند شد.

بهترین برند لباس عرق گیر را از کجا بخرم؟

همانگونه که اشاره شد، لباس های عرقگیر لباس های مخصوصی هستند که مناسب افرادی می باشند که بشدت تعریق می کنند. این لباس ها دارای مزایای بسیار زیادی هستند که جذب عرق و از بین بردن بوی نامطبوع عرق مهمترین آنها است.

لباس عرقگیر

همچنین لباس های ضد تعریق از الیاف ۱۰۰% طبیعی تولید می شوند در نتیجه هیچ گونه حساسیت پوستی ایجاد نخواهند کرد. یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران خرید بهترین برند لباس عرقگیر و چگونگی دسترسی به آن است. ناگفته نماند که برند های معتبر دارای سطح کیفیت فوق العاده عالی و همچنین قیمت ارزان هستند.

از این رو کاربران همیشه به دنبال برند معتبر و همچنین خرید آن از یک مرکز فروش قابل اعتماد هستند. روش خرید آنلاین یک روش کاملا مقرون به صرفه و جدیدی است که شما می توانید با استفاده از آن به بهترین سایت های توزیع لباس‌های عرقگیر نظیر سایت کوال دسترسی داشته باشید.

نتیجه لباس ضد تعریق

لباس عرق گیر شامل لباس های مخصوصی است که برای جذب عرق و از بین بردن بوی نامطبوع آن استفاده می شود. این لباس شامل مدل و طرح های بسیار زیادی از لباس ها می شود که می توانید همه آنها را تهیه کنید.

چگونگی خرید لباس های عرقگیر برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد: چرا که این دسته از افراد به دنبال مناسب ترین قیمت لباس ضد تعریق هستند. از این رو توصیه می شود به سایت های قابل اعتماد و پر آوازه مراجعه داشته باشند. سایت کوال یک سایت بی نظیر و معتبر در کشور است. این مجموعه می‌کوشد تا دسترسی تمامی کاربران از سرتاسر کشور با فروش اینترنتی راحت تر شود.

لباس ضد عرق

همچنین با حذف واسطه ها انواع لباس عرقگیر را با قیمت مقرون به صرفه و به صورت مستقیم به دست شما کاربران عزیز میرساند. اگر به دنبال تجربه خرید اقتصادی هستید، همین حالا بهترین لباس های عرق گیر را از این مجموعه خریداری کنید. برای خرید تنها کافیست تا با کارشناسان خبره این مجموعه تماس حاصل فرمایید: یا سفارش خود را بصورت اینترنتی به ثبت برسانید.

پوشاک ضد تعریق

یک دسته متنوع از لباس‌ها هستند که با هدف کنترل تعریق و جلوگیری از ایجاد بوی ناپسند طراحی شده‌اند.

این نوع از پوشاک در انواع مدل‌ها و سبک‌ها، از تی‌شرت‌ها و پولوشرت‌ها تا لباس‌های زیر و پاپوش‌ها تولید می‌شوند.

پوشاک ضد تعریق اغلب از مواد فناوری پیشرفته ساخته می‌شوند که توانایی جذب تعریق و تنفس پوست را دارند.

این مواد معمولاً از پلی‌استر تراکمی و مخلوطی از الیاف نایلون تشکیل شده‌اند که تعریق را از پوست جدا کرده و به سطح بیرونی لباس منتقل می‌کنند.

 

پوشاک ضد تعریق: راهکاری مؤثر برای کاهش تعرق و بوی ناشی از عرق

پوشاک ضد تعریق یکی از ابتکارات مؤثری است که به کاهش تعرق و بوی ناشی از عرق کمک می‌کند. این پوشاک با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف و مواد خاص، ترشح عرق را کنترل می‌کند و از ایجاد بوی ناشی از باکتری‌های تجزیه‌کننده عرق جلوگیری می‌کند. در ادامه به توضیح چگونگی عملکرد و مزایای پوشاک ضد تعریق خواهیم پرداخت.

 

 1. ترشح تعرق کنترل شده: پوشاک ضد تعریق از مواد مختلفی تشکیل شده‌اند که ترشح تعرق را کنترل و مدیریت می‌کنند. این مواد معمولاً به عنوان “آنتی پرسپیرانت” شناخته می‌شوند و در صورت تماس با پوست، باعث ایجاد یک لایه نازک روی پوست می‌شوند که از ترشح عرق جلوگیری می‌کند.

 

 1.  کاهش بوی ناشی از عرق: بوی ناشی از عرق به واسطه باکتری‌های تجزیه‌کننده عرق در پوست ایجاد می‌شود. پوشاک ضد تعریق با کاهش ترشح عرق، باعث کاهش میزان باکتری‌های تجزیه‌کننده می‌شوند و از ایجاد بوی ناشی از عرق جلوگیری می‌کنند.

 

 1.  راحتی و اعتماد به نفس: استفاده از پوشاک ضد تعریق به افراد اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد. زمانی که از این پوشاک استفاده می‌کنید، نگرانی از تعرق زیاد و بوی ناشی از عرق کمتر می‌شود و این به شما اجازه می‌دهد تا در مواقع مختلف با خیال راحت تر و خودبینی بالاتر حرکت کنید.

 

 1.  انواع مختلف پوشاک ضد تعریق: با توجه به نیازها و متغیرهای مختلف، پوشاک ضد تعریق در انواع مختلف مانند پوشاک زیر بغل ضد تعریق، پوشاک تناسب اندام ضد تعریق، و حتی جوراب‌ها و پوشاک کفشی ضد تعریق موجود هستند. این تنوع انتخاب به شما اجازه می‌دهد که پوشاک ضد تعریق را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید.

 

 1.  آسانی استفاده: پوشاک ضد تعریق بسیار آسان در استفاده هستند. شما فقط باید آنها را مانند پوشاک روزمره خود بپوشید و به فعالیت‌های روزانه خود ادامه دهید. این عملکرد به طور معمول تا چند روز پس از استفاده موثر خواهد بود.

 

 1.  مصرف صرفه‌جویانه: در مقایسه با بسیاری از روش‌های دیگر مدیریت تعرق مانند جراحی، پوشاک ضد تعریق هزینه کمتری دارند و بسیاری از افراد می‌توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.

 

 1.  پیشگیری از عوارض جانبی: برخلاف برخی از روش‌های دیگر مدیریت تعرق که ممکن است عوارض جانبی داشته باشند، استفاده از پوشاک ضد تعریق عوارض جانبی معمولاً ندارد و از نظر بهداشتی ایمن می‌باشد.

 

 1.  تناسب با سبک زندگی فعلی: پوشاک ضد تعریق به خوبی با سبک زندگی امروزی هماهنگ شده‌اند. از پوشاک ضد تعریق می‌توانید در محیط کار، ورزش، داشتن فعالیت‌های روزمره، و حتی در مواقع ویژه مانند مراسم‌ها و جشن‌ها استفاده کنید.

 

 1.  گزینه‌های برای هر دو جنسیت: پوشاک ضد تعریق مخصوص هر دو جنسیت عرضه می‌شوند. این به افراد امکان می‌دهد که محصولات مناسبی برای نیازهای خود انتخاب کنند و از مزایای آنها بهره‌برداری کنند.

 

 1.  راهکاری موقت و غیرمتاثر: پوشاک ضد تعریق از نظر فیزیکی به بدن آسیبی وارد نمی‌کنند و به عنوان یک راهکار موقت می‌توانند استفاده شوند. به این معنا که اگر تصمیم به استفاده از آنها نگیرید، به راحتی می‌توانید ترک استفاده کنید.

 

 1. تکنولوژی پیشرفته: بسیاری از پوشاک ضد تعریق از تکنولوژی‌های پیشرفته مثل میکروکپسول‌ها و مواد فعال استفاده می‌کنند که عملکرد بهتری را ارائه می‌دهند و برای مدت طولانی‌تری موثر می‌مانند.

 

 1.  انتخاب‌های متنوع: برای افرادی که به دلیل مسائل حساسیتی به مواد خاصی حساسیت دارند، پوشاک ضد تعریق با انتخاب‌های بدون عطر و بدون مواد آلرژنیک عرضه می‌شوند. این انتخاب‌ها به افراد با پوست حساس کمک می‌کنند.

 

پوشاک ضد تعریق به عنوان یک راهکار مؤثر و مدرن برای مدیریت تعرق و بوی ناشی از عرق به شما امکان می‌دهند تا به راحتی با اطمینان از خود و سبک زندگیتان بهره‌برداری کنید. از طریق انتخاب محصولات مناسب و رعایت نکات بهداشتی، می‌توانید از مزایای این پوشاک بهره‌برداری کرده و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید.

همچنین

برخی پوشاک ضد تعریق دارای خاصیت ضد باکتریایی هستند که از رشد باکتری‌ها و تولید بوی ناپسند جلوگیری می‌کند.

این نوع پوشاک به ویژه برای افرادی که فعالیت ورزشی انجام می‌دهند یا در محیط‌های گرم و تعریق‌زا کار می‌کنند، مناسب است.

همچنین

افرادی که به مشکلات تعریق بیش از حد یا هایپرهیدروزی مبتلا هستند، می‌توانند از این نوع پوشاک استفاده کنند تا راحتی و اطمینان خود را افزایش دهند.

پوشاک ضد تعریق به دلیل ویژگی‌هایشان به عنوان یک راه حل مؤثر در کنترل تعریق و حفظ تازگی شناخته می‌شوند.

این پوشاک با طراحی‌های مدرن و راحتی که ارائه می‌دهند، به افراد این امکان را می‌دهند تا با اعتماد به نفس به فعالیت‌های روزانه خود ادامه دهند.

فروشگاه
0 لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من

مشاوره رایگان

جهت مشاوره برای پوشاک ضد تعریق فرم مقابل را تکمیل نمایید